Bookings News
Podmienky GDPR

Podmienky používania

Naposledy upravené: 8 Január, 2022

Ďakujeme že používate JOBSTER.sk

Tieto podmienky regulujú vstup alebo používanie Vašej osoby, z akejkoľvek krajiny sveta, na naše Stránky verejne dostupné a vyrobené spoločnosťou BEECODE s.r.o. IČO:47 686 987 a založenej na Slovensku.

Čo robíme

JOBSTER.sk poskytuje online platformu, ktorá spája Zamestnávateľov, ktorí majú prácu dostupnú pre Pracovníkov ktorí hľadajú prácu tohto druhu, vo forme „Služieb“ dostupných na „Stránke” www.JOBSTER.sk . V niektorých prípadoch JOBSTER.sk vystupuje ako zberateľ platieb od Pracovníkov pre Zamestnávateľa a to iba v prípade že sa jedná a kompetentného Zamestnávateľa oprávneného vystupovať ako Zamestnávateľ riadiaceho sa podľa zákona príslušnej krajiny.

JOBSTER.sk nemôže a nekontroluje obsah Ponukového lístku zverejnený akýmkoľvek Zamestnávateľom, podmienky, oprávnenie a vhodnosť akéhokoľvek Zamestnávateľa či kuchyne alebo práce ktoré bolo uverejnené, vyhľadané a predané pomocou JOBSTER.sk. JOBSTER.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek záväzky a všetky záväzky spojené s akýmkoľvek predaným prácam a všetkými predanými ponukami práce. Akékoľvek práca kúpené alebo predané bude vyrobené a prijaté na členove vlastné riziko.

Rozumiete a súhlasíte že JOBSTER.sk nie je spojené so žiadnymi dohodami vytvorené medzi Zamestnávateľom a Pracujúcim a tiež nie je žiadnym činiteľom alebo akýkoľvek iný druh poskytovateľ práce alebo služieb týkajúcich sa jeho predaja. JOBSTER.sk nemá žiadnu kontrolu nad konaním Zamestnávateľa, Pracujúceho a iných používateľov tejto stránky alebo nad uverejnenými ponukami práce a zrieka sa všetkých záväzkov v maximálnom ohľade povolené zákonom.

Dodržiavanie miestnych zákonov

Zamestnávatelia musia rozumieť ako zákony fungujú v ich príslušnej právomoci. Niektoré právomoci majú zákony ktoré zakazujú ponuku práce Pracujúcim, ktoré nespĺňajú určitú vekovú hranicu. Tieto zákony sú často súčasťou zákonov a predpisov štátnej autority pre poskytovanie práce. V niektorých štátoch sa Zamestnávatelia musia registrovať, získať povolenie alebo licenciu pred výkonom ich činnosti. Štát a lokálne vlády sa veľmi líšia tým ako presadzujú tieto zákony. Potrestanie môže znamenať peňažný trest. Zamestnávatelia musia posúdiť a prispôsobiť sa všetkým lokálnymi zákonom pred zverejňovaním svojej ponuky práce na JOBSTER.sk. JOBSTER.sk môže asistovať v plnení závazkov Zamestnávateľa a v absolútnej diskrétnosti poskytnúť detaily Zamestnávateľa akejkoľvek regulačnej autorite.

Povinnosti Zamestnávateľa

Ako Zamestnávateľ ste zodpovedný za všetky aspekty prípravy práce, dodržiavanie zdravia a bezpečia, certifikácie, dodržiavanie zákonov, a servisom pre pracujúceho. Potvrdzujete že súhlasíte s tým, že ako Zamestnávateľ ste zodpovedný za vlastné činy a omyli a tiež zodpovedný za činy a omyli akýchkoľvek iných osôb, asistujúcich pri práci, zostavenie ponukového listku pracovných ponúk alebo asistujúcich akýmkoľvek iným spôsobom v spojení s užívaním tejto stránky alebo poskytovaní služieb.

Obe strany Pracovníci a Zamestnávatelia súhlasia spolupracovať a asistovať JOBSTER.sk v dobrej viere, a poskytnúť JOBSTER.sk také informácie či súčinnosť ako len môže JOBSTER.sk rozumne vyžadovať spojené s akýmikoľvek sťažnosťami alebo tvrdeniami od členov spojené so s pokrytím Zamestnávateľovej ponuky práce a Pracujúcim výkonom práce.

Zásady používania

Váš vstup na túto stránku tvorí Váš súhlas byť viazaný týmito podmienkami, ktoré zriaďujú zmluvný vzťah medzi Vami a JOBSTER.sk. Ak nesúhlasíte s týmito podmienkami, nesmiete sem vstupovať a používať túto stránku. Tieto podmienky Vám určujú prednostné pravidlá a dohody. JOBSTER.sk môže ihneď ukončiť tieto podmienky alebo akékoľvek služby so všetkou úctou k Vám, alebo pozastaviť ponuku alebo zamedziť prístup na stránku, kedykoľvek za akýchkoľvek okolností.

Doplnkové podmienky sa môžu vzťahovať k určitým službám, ako napríklad zásady pre určité udalosti či aktivity alebo postupy a tieto doplnkové podmienky budú v spojení týchto služieb uvedené. Doplnkové podmienky sú považované ako súčasť podmienok pre ich príslušné služby. Doplnkové podmienky prevážia tieto podmienky v prípade konfliktu s ohľadom na príslušné služby.

JOBSTER.sk môže upraviť z času na čas podmienky týkajúce sa Služieb upravovať. Úpravy budú účinné ihneď po uverejnení zmien týchto podmienok na tejto lokalite alebo upravené zásady alebo doplnkové podmienky príslušných Služieb. Pokračovaním používaním týchto služieb po takýchto úpravách Vás zaväzuje súhlasiť byť viazaný podmienkami takými ako boli zmenené.

Používanie tejto stránky v nesúlade s týmito podmienkami Vás vystavuje riziku občianskym a zločineckým trestom.

Súkromie

Obsah ktorý zdieľate s inými používateľmi nie je súkromné ani utajené a nesmiete mať žiadne očakávanie súkromia so všetkou úctou k nemu. Informácie ktoré nahráte budú zverejnené s ďalšími osobnými údajmi. Musíte postupovať obozretne a so zdravým rozumom pri predkladaní a uverejňovaní akýchkoľvek informácií. Pri najmenšom musíte prejaviť rovnaký stupeň obozretnosti pri zverejňovaní osobných údajov iných ako Internetové či mobilné služby.

Konkrétne, členovia si môžu zvoliť uverejniť svoje osobné údaje ako meno, vek, pohlavie, údaje o lokalite, vzhľad, správy, bibliografické osobné údaje. Tieto údaje môžu byť tiež zdieľané pomocou tretích strán ako napríklad sociálne siete ktoré pôsobia spolu so stránkou.

Naše zbieranie a používanie Vašich osobných údajov v spojení so službami je uvedené v zásadách súkromia JOBSTER.sk na stránke http://www.JOBSTER.sk.sk/sukromie

Vytvorením účtu na JOBSTER.sk súhlasíte že Služby Vám môžu odoslať informačné správy SMS ako súčasť štandardných obchodných postupov používania týchto Služieb. Môžete sa odhlásiť z príjmania týchto správ no uznávate že to môže mať dopad na používanie Služieb.

Modifikácie

JOBSTER.sk si vyhradzuje právo upravovať Stránku a Aplikáciu alebo tieto podmienky v akomkoľvek čase bez predošlého upozornenia. Ak uprávime tieto podmienky, upozorníme o zmenách na Stránke alebo cez Aplikáciu alebo inak poskytneme oznam o úpravách. Taktiež upravíme dátum “Naposledy upravené” na vrchnej časti týchto podmienok.

Pokračovaním vstupu a používaním tejto Stránky a Aplikácie alebo využitie služieb po tom ako sme vykonali zmeny na Stránke alebo cez Aplikáciu alebo sme poskytli oznam o uprávách dávate na javo že súhlasíte byť viazaný upravenými podmienkami. Ak upravené podmienky niesú pre Vás prijateľné musíte okamžite pozastaviť používanie Stránky a Aplikácie.

Spôsobilosť

Stránka a Aplikácia sú určené pre ľudí, ktorý dovŕšili 15 rokov a viac. Akýkoľvek prístup alebo používanie Stránky, Aplikácie alebo služieb kýmkoľvek pod 18 rokov je vyslovene zakázané. Vstupom a používaním Stránky, Aplikácie a Služieb potvrdzujete že máte 18 rokov alebo viac.

Registrácia účtu

Niektoré funkcie na Stránke alebo Aplikácie, a funkcia ponuky práce, sú dostupné až po vytvorení účtu (“JOBSTER.sk účtu”) a registrácie Vašej osoby ako Člena Stránky. Môžete sa prihlásiť a stať sa Členom priamo cez Stránku alebo aplikáciu alebo ako je vysvetlené v tejto sekcii.

Môžete sa tiež registrovať a stať sa Členom prihlásením do určitých sociálnych sietí teda použitím Účtu Tretej Strany (vrátane ale nie limitované cez Facebook, každý podobný účet tretej strany) na Stránke alebo Aplikácií tak ako je nižšie uvedené. Súčasťou funkcionality Stránky a Aplikácie môžete spojiť Váš JOBSTER.sk účet a Účet Tretej Strany buď:

(i) Poskytnutím prihlasovacích údajov Účtu Tretej Strany pomocou Stránky alebo Aplikácie; alebo

(ii) Povolením JOBSTER.sk vstúpiť do Vášho účtu tretej strany pod podmienkami ktoré určujú používanie príslušného Účtu Tretej Strany

Potrvdrzujete že musúte odhaliť svoje prihlasovacie údaje Účtu Tretej Strany pre JOBSTER.sk alebo povoliť prístup vstúpiť do Vášho Účtu Tretej Strany (vrátane ale nie limitované, pre použitie tu spomenuté), bez Vášho narušenia alebo akýchkoľvek podmienok ktoré určujú Vaše používanie príslušného Účtu Tretej Strany, bez obmedzovania JOBSTER.sk zaplatiť akékoľvek poplatky alebo predstaviť JOBSTER.sk akýmkoľvek limitáciam k použitiu predpísané poskytovateľmi týchto služieb tretej strany.

Povolením prístupu JOBSTER.sk k akýmkoľvek Účtom Tretej Strany, rozumiete že JOBSTER.sk vstúpi, uverejní alebo uloží akýkoľvek Obsah ktorý ste poskytli uložiť vo Vašom Účte Tretej Strany (“Obsah UTS”) tak aby bol dostupný na Stránke a Aplikácii na Vašom účte a Vašej JOBSTER.sk profilovej stránke či inej stránke JOBSTER.sk.

Všetok Obsah UTS, bude považovaný ako obsah Člena na všetky umýsli spomenuté v týchto podmienkach.

Máte možnosť vypnúť spojenie medzi JOBSTER.sk účtom a Účtoch Tretích Strán, v akomkoľvek čase, pomocou prístupu na “Profil” na Stránke či Aplikácie.

Váš vzťah s poskytovateľmi slúžieb tretej strany spojené s Vašimi účtami tretej strany je riadené výhradne Vašou dohodou(ami) s príslušnými poskytovateľmi služieb tretej strany.

JOBSTER.sk nezodpovedá za žiadny Obsah UTS.

Informácie o účte

Váš JOBSTER.sk Účet a Vaš profil na JOBSTER.sk bude pre Vás vytvorený pre používanie Stránky a Aplikácie na základe osobných údajov ktoré nám poskytnete alebo ktoré alebo ktoré získame cez UTS ako je uvedené vyššie. Nesmiete mať aktíven viac ako jeden(1) JOBSTER.sk účet. Súhlasíte poskytnúť správne, aktuálne a kompletné informácie počas registrácie a vždy aktualizovať tieto informácie, ponechať ich správne, aktuálne a kompletné. JOBSTER.sk si vyhradzuje právo, zrušiť Váš účet a vstup na stránku a Aplikáciu ak si vytvoríte viac ako jeden (1) účet alebo ak informácie ktoré ste poskytli počas registrácie budú nepresné, falošné, neaktuálne alebo nekompletné

Heslá

Ste zodpovedný strážiť si svoje heslo. Súhlasíte s tým že neprezradíte Vaše heslo žiadnej tretej strane a beriete samostatnú zodpovednosť za akékoľvek aktivity alebo úkony na Vašom účte JOBSTER.sk, či už ste takéto aktivity alebo úkony povolili alebo nie. Bezodkladne oznámite JOBSTER.sk akýkoľvek neautorizované použitie Vášho účtu JOBSTER.sk.

Ponukové lístky a uverejňovanie na Stránke a v Aplikácii

Ako Zamestnávateľ si môžete zostaviť Vaše ponukové lístky ako Ponukový lístok. Na vytvorenie Ponukového lístku, budete musieť zodpovedať rad otázok o práci, vrátane ale nie limitované na, lokalitu, kapacitu, odmenu, platové podmienky, benefity, požiadavky. Pre uverejnenie Vášho Ponukového lístku na Stránke a Aplikácie všetci Zamestnávatelia musia poskytnúť platnú fyzcikú adresu priestorov kde bude práca pripravované. Ponukové lístky budú verejne dostupné na Stránke a Aplikácii. Ostatní členovia budú môcť objednať z Vášho Ponukového lístku pomocou Stránky a Aplikácie na základe informácii poskytnutých v Ponukovom lístku. Rozumiete a súhlasíte s tým že ak Pracujúci vyžiada objednávku z Vášho Ponukového lístku nesmiete žiadať vyššiu cenu ako bola uvedená v objednávke.

Priznávate a súhlasíte že Vy sám ste zodpovedný za akýkoľvek a všetok obsah Ponukového lístku ktorý uverejníte. Taktiež, potvrdzujete že akékoľvek práca bude (i) v súlade so všetkými aplikovatelnými zásadami a zákonmi(ako bezpečsnosť práce územné zákony), daňovými požiadavkami, a pravidlami a reguláciami, ktoré sa aplikujú na akékoľvek práce, ktoré uverejníte(vrátane mať všetky potrebné povolenia, licencie a registrácie), a (ii) nebude v konflikte s právami tretích strán (ako napríklad duševné vlastníctvo alebo iné práce už existujúceho poskytovateľa práce).

JOBSTER.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za Zamestnávateľove plnenie alebo povinnosti s akýmikoľvek tretími stranami, aplikovatelnými zákonmi, pravidlami a predpismi. JOBSTER.sk si vyhradzuje právo v akomkoľvek čase bez predošlého upozornenia, odstrániť alebo znemožniť prístup do akéhokoľvek Ponukového lístku, vrátane Ponukových lístkov ktoré budú považované za porušiteľov JOBSTER.sk aktuálnych podmienok, JOBSTER.sk Komunitných smerníc, alebo inak nevhodné a škodlivé pre Stránku a Aplikáciu alebo jej Služby.

Ak ste Zamestnávateľ a rozumiete a súhlasíte že JOBSTER.sk nevystupuje ako ručiteľ alebo ako zmluvný partner. Ak Pracujúci vyžiada objednávku z Vášho Ponukového lístku a prihlási sa na Vašu prácu, akákoľvek dohoda alebo transakcia do ktorej vstúpite s týmto Pracujúcim je medzi Vami a Pracujúcim a JOBSTER.sk nie je pri tom žiadna strana. JOBSTER.sk môže pôsobiť iba ako poberateľ platieb za Pracovníka, nastavené Zamestnávateľom vrátane iných poplatky a/alebo dane.

Ak ste Zamestnávateľ, JOBSTER.sk vytvára určité nástroje ktoré sú Vám dostupné, pomôcť rozhodnúť sa ktorých členov si na prácu vyberiete. Uznávate a súhlasíte že ako Zamestnávateľ, ste zodpovedný za vaše činy, omyli a rozhodnutia o prijatí alebo inak prihlásených Pracujúcich.

Poistenie

JOBSTER.sk odporúča aby Zamestnávatelia obdržali vhodné poistenie pri ponuke práce zo svojho Ponukového lístku. Prosíme prezrite akékoľvek poistné zásady ktoré môžete mať a konrétne sa uistite že dôverne poznáte a rozumiete bodom ktoré sa týkaju takéhoto poistenia, vrátane či takéto poistenie pokryje činnosti alebo nečinnosti Pracovníkov.

Schválenia

JOBSTER.sk nepotvrdzuje žiadneho člena alebo Ponukový lístok. Žiadne referencie alebo popis na Stránke alebo Aplikácii nie je potvrdením, certifikátom alebo garanciou JOBSTER.sk o žiadnom Členovi, vrátane indentity Člena alebo či je Člen dôveryhodný, bezpečný alebo vhodný. Odporúčame aby ste vždy starostlivo uvážili ked sa budete rozhodovať o prihlásení k práci alebo o inej interakcii s akýmkoľvek iným členom.

Pracovníkovia a Zamestnávatelia budú požiadaný hodnotenie Členov. Členovia musia byť úprimný a presný v ich posúdení. Žiadne hodnotenie Člena nie je potvrdením, certifikátom alebo garanciou JOBSTER.sk o akomkoľvek členovi. JOBSTER.sk môže na profiloch a Ponukových lístkoch pripnúť ikony. Tieto ikony znazorňujú že členovia vykonali svoje služby v súlade s JOBSTER.sk očakavaním. To je avšak iba indícia a nie žiadne potvrdenie, certifikát alebo garanciou JOBSTER.sk o akomkoľvek členovi.

Výhrady voči ostatným členom

Používaním Stránky alebo Aplikácie súhlasíte s tým že akákoľvek zákonné prostriedky alebo záväzky ktoré vyžadujete získať za úkony alebo omyly ostatných členov alebo iné tretie strany budú obmedzené na nárok od konkrétnych Členov alebo iné tretie strany ktoré Vám spôsobili škodu. Súhlasíte s tým že sa nebudete pokúšať uvaliť takéto záväzky na JOBSTER.sk s úctou k takýmto úkonom alebo škodám. Táto limitácia sa nevzťajuje na záväzky JOBSTER.sk voči Pracujúcim týkajúce sa prevzatých platieb od Zamestnávateľa v mene Pracujúceho. Tie sú predmetom limitácií uvedených nižšie.

Platby JOBSTER.sk (Poplatky)

V súlade s používaním Stránky a Aplikácie a využívanie Služieb, JOBSTER.sk vystavuje poplatky pre Zamestnávateľov. Ako súčasť registračného procesu Zamestnávatelia budú o týchto poplatkoch notifikovaný. Tam kde sa to vyžaduje budú pripočítaná aj daň spolu s poplatkom.

Všetky detaily kreditnej alebo debetnej karty sú chránené použitím SSL (Secure Socker Layer) šifrovania. Detaily kreditnej alebo debetnej karty sú spracované poprednými PCI poskytovateľmi bezpečných platobných riešení. JOBSTER.sk neukladá detaily Vašej kreditnej alebo debetnej karty. JOBSTER.sk ukladá iba necitlivý odkaz na údaje kreditnej alebo debetnej karty (nazývaná token slov. žetón) ktorý je napojený na Váš JOBSTER.sk účet. Tento žetón je nám sprústupnený poskytovateľom platby, a dovoľuje JOBSTER.sk poskytnúť možnosť pre Vás použiť rovnakú kartu pre budúce transakcie s nami bez toho aby JOBSTER.sk ukladal citlivé informácie. Ak, kedykoľvek chcete tento žetón odstránič prosím napíšte nám na email moj@JOBSTER.sk.sk a Váš žetón odstránime.

JOBSTER.sk odpočíta poplatky Zamestnávateľom z platieb za služby od Pracovníkov. Vyrovnanie bude poukázené Pracujúcim vkladom na ich účet alebo inou platobnou metódou.

JOBSTER.sk si vyhrádza právo na založenie nových, odstránenie alebo zmenu pôvodných poplatkov v akomkoľvek čase, za akúkoľvek službu alebo tovar obsiahnutý použítím Služieb. O každej zmene Vás notifikujeme.

JOBSTER.sk z času na čas poskytne určitým používateľom určité promočné ponuky alebo zľavy ktoré môžu byť v iných hodnotách ako rovnaké alebo podobné služby či produkty obsiahnuté použitím Služieb, a súhlasíte s tým že takéto ponuky alebo zľavy, pokiaľ nie sú poskytnúté aj Vám, nebudú mať žiaden vplyv a nebudú sa vzťahovať na Vaše používanie Služieb alebo na Poplatky vzťahujúce sa na Vás.

Členský Obsah

Po našej vôli, Vám povolíme zverejňovať, uploadovať, rôzny Obsah Členov. Tým že nám sprístupníte tento obsah cez Stránku alebo Aplikáciu, taktiež povolujete JOBSTER.sk celosvetovú, neodvolateľnú, trvalú, neexkluzívnu, prenosnú licenciu, s povolením na sub-licenciu, použiť, zobrazovať, kopírovať, prispôsobiť, modifikovať, šíriť, licencovať, predávať, prenášať, verejne zobrazovať, verejne predstavovať, prehrávať, vysielať, sprístupniť, zobraziť a inak využiť tento Obsah Členov, pre promočné alebo obchodné účely Stránky a Aplikácie. JOBSTER.sk si nenárokuje žiadne vlastnícke právo na akýkoľvek Obsah Členov a nič v týchto Podmienkach nemôže zamedziť akékoľvek práva pre použitie a využitie akéhokoľvek Obsahu Členov.

Ste oboznámený a súhlasíte s tým že ste zodpovedný za akýkoľvek Obsah ktorý zverejníte cez Stránku alebo Aplikáciu. Reprezentujete oprávnenie že: (i) ste jediným a exkluzívnym majiteľom všetkého Členského Obsahu ktorý sprístupníte cez Stránku alebo Aplikáciu alebo máte všetky práva, licencie, súhlasy a vydania ktoré sú potrebné na udelenie práv pre Členský Obsah na JOBSTER.sk, ako je uvedené v týchto Podmienkach, a (ii) ani Členský obsah alebo Váše príspevky, uploady, publikácie, alebo čokoľvek na Stránke zverejníte nebude narušovať práva tretích osôb, ich patenty, copyright, trademark, tajomstvá, morálne práva alebo iné majetkové čí intelektuálne vlastnícke práva, alebo práva publikovania, súkromia alebo iné s výsledkom porušenia akýchkoľvek príslušnych zákonov a smerníc.

Správanie Členov

Ste oboznámený a súhlasíte že ste zodpovený za plnenie akýchkoľvek a všetkých zákonov, pravidiel, smerníc, a Daňových povinností ktoré prislúchajú k Vášmu používaniu Stránky alebo Aplikáci a jej Spoločného Obsahu. V spojení s Vašim použitím Stránky a Aplikácie a jej spoločného Obsahu, nemôžete a súhlasíte že nebudete:

(a) porušovať akékoľvek miestne , štátne, regionálne alebo iné zákony a smernice alebo iné rozhodnutia súdu, vrátane, bez limitácií, a daňových smerníc;

(b) používať manuálný alebo automatizovaný software, stroje, zariadenia, scripty, roboty, backdoory alebo iné spôsoby pre prístup, "scrape", "crawl" alebo "spider" akúkoľvek stránku alebo inú službu obsiahnutú v Stránke alebo Aplikácií či jej Spoločného Obsahu;

(c) vstúpiť na alebo používať Stránku a Aplikáciu alebo JOBSTER.sk API pre použitie, odhalenie, alebo povoliť aby bol odhalený akýkoľvek JOBSTER.sk obsah: (i)ktorý JOBSTER.sk verejne nezobrazuje vo svojich výsledkoch vyhľadávania alebo zoznamoch ponuky; (ii)akýmkoľvek spôsobom ktorý nespĺňa JOBSTER.sk Podmienky Súkromia alebo Podmienkami Používania; alebo (iii) akýmkoľvek iným spôsobom ktorý porušuje súkromie alebo iné práva používateľov JOBSTER.sk alebo akýchkoľvek tretích osôb

Item added to your cart

Do you want to send your request